Träning och Kurser 

”Den gamla konsten åldras icke”  

Tre år på riksanläggningar har lämnat sina spår och för Nina är den gamla ridkonsten väldigt viktig - den är nyckel till framgång. Grundligt, noggrannt och systematiskt arbete ger hållbart resultat både i hästutbildning samt träning av ekipage.  

Varje ekipage arbetar på sin egen nivå mot sina egna mål 

Harmoni och samarbete mellan häst och ryttare är de sakerna som varje ekipage har med sig oavsett nivån.